fbpx
sub_banner_corporate

DOANH NGHIỆP

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ công ty và thư ký, được điều chỉnh theo nhu cầu chính xác của nhóm khách hàng doanh nghiệp quốc tế của chúng tôi, luôn tuân thủ luật pháp địa phương và các tiêu chuẩn quốc tế cũng như các quy tắc thực tiễn.

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Chúng tôi cung cấp các giải pháp thiết thực và linh hoạt cho khối tài sản của các cá nhân có giá trị ròng cao để xem xét đến hoàn cảnh và tình trạng gia đình của từng khách hàng

QUỸ

Chúng tôi điều phối tất cả các khía cạnh của việc khởi động và hoạt động của các quỹ được thiết kế riêng, với các nhân viên chuyên trách xử lý tất cả các khía cạnh hành chính và quy định, cũng như điều phối toàn bộ quy trình cả bên trong và bên ngoài, do đó trao quyền cho khách hàng để tập trung vào sự phát triển thành công của công việc kinh doanh.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí tại đây