fbpx
sub_banner_funds
Thành lập một Quỹ ở Síp

Chúng tôi cung cấp giải pháp một cửa từ ý tưởng ban đầu đến việc triển khai và quản lý thành công Quỹ đầu tư thay thế được quy định nhằm tận dụng khuôn khổ pháp lý và thuế suất thuận lợi của Síp.

Tư vấn đầu tư

Các dịch vụ liên quan đến đầu tư của chúng tôi, tập trung vào việc hiểu rõ hồ sơ đầu tư và rủi ro của khách hàng và thông qua mạng lưới ngân hàng tư nhân / ngân hàng quốc tế rộng lớn của chúng tôi, giới thiệu phù hợp với các chuyên gia và tổ chức ngân hàng, những người có thể hỗ trợ quản lý hàng ngày các khoản đầu tư của quý khách

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí tại đây