fbpx
sub_banner_private client
Thành lập Quỹ tín thác Síp

Với chuyên môn của mình trong việc thiết lập và quản lý các quỹ tín thác quốc tế, chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên về cách tốt nhất để thiết lập và duy trì Quỹ tín thác quốc tế Síp cho một loạt nhu cầu. Một Quỹ Tín thác Quốc tế Síp có thể được thiết lập để bảo vệ tài sản, bảo mật, cũng như lập kế hoạch thuế và tài sản.

Các giải pháp hoạch định thuế

Chúng tôi hỗ trợ trong việc xác định cấu trúc công ty phù hợp nhất cho từng khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục thực hiện và quản lý cấu trúc dựa trên luật pháp địa phương. Khi khu vực liên quan đến cơ quan có thẩm quyền nước ngoài, chúng tôi thu hút các công ty nước ngoài thông qua mạng lưới hiệp hội nghề nghiệp rộng lớn của chúng tôi.

Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng tại EU / Thụy Sĩ

Quý khách có muốn mở tài khoản ngân hàng ở EU hoặc Thụy Sĩ không? Liên hệ với chúng tôi để thảo luận về các yêu cầu cụ thể của quý khách hoặc biết thêm thông tin về tất cả các khía cạnh Tài chính và Ngân hàng ở EU và Thụy Sĩ. Tư vấn cá nhân cho khách hàng tư nhân về tất cả các khía cạnh trong hành trình của khách hàng luôn là lĩnh vực quan trọng nhất trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Nhận thêm thông tin về các ngân hàng tốt nhất mà khách hàng có thể mở tài khoản bằng cách liên hệ với chúng tôi và hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ kết nối khách hàng với các nhà cố vấn tốt nhất để có các đề xuất trong tương lai.

Dịch vụ di trú

Trong trường hợp việc kinh doanh hoặc hoàn cảnh cá nhân của khách hàng yêu cầu, chúng tôi với tư cách là công ty tư vấn toàn cầu, cung cấp cho khách hàng và gia đình của khách hàng cơ hội trở thành Công dân toàn cầu bằng cách có được quốc tịch thứ hai thông qua đầu tư hoặc thường trú tại quốc gia mà khách hàng mong muốn.

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí tại đây