fbpx
banner-malta

Tóm lược

Đóng góp tối thiểu:
1,15 triệu EUR
Thời gian xử lý:
12 tháng
Visa du lịch miễn phí:
156 quốc gia bao gồm Mỹ, Anh và Canada
Người phụ thuộc gia đình:
Vợ / chồng, con dưới 26 tuổi
Hai quốc tịch:
Yêu cầu về cư trú:
Chương trình Malta

Nhập tịch cho các dịch vụ đặc biệt bằng cách đầu tư trực tiếp
Các Quy định về Cấp quyền Công dân cho Các Dịch vụ Đặc biệt của Malta cho phép người nộp đơn có được quốc tịch Malta, nhưng chỉ sau lần đầu tiên cư trú tại Malta.

Người nộp đơn phải có tình trạng cư trú tại Malta ít nhất 12 tháng và thông qua bài đánh giá tính đủ điều kiện để nộp đơn xin nhập quốc tịch.

Giấy phép: AKM-ACCA-21
Nguồn: Các Quy định về Cấp quyền Công dân cho Các Dịch vụ Đặc biệt, năm 2020 và trang web chính thức của Cơ quan cộng đồng Malta “

Lợi ích của Quốc tịch Malta

Quốc tịch Malta đi kèm với nhiều lợi ích, bao gồm:

  • Miễn thị thực và được phép xin cấp thị thực tại chỗ ngay khi đến khoảng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ
  • Khả năng truyền lại quyền công dân cho các thế hệ tương lai
  • Quyền công dân suốt đời, có quyền sống, làm việc và sở hữu tài sản ở Malta
  • Quyền có hai quốc tịch
Quy trình đăng ký Quốc tịch Malta

Theo Quy định, người nộp đơn có thể có quốc tịch Malta sau khi hoàn thành quy trình ba giai đoạn, bao gồm:

01. Giai đoạn Cư trú
02. Giai đoạn Đủ điều kiện
03. Giai đoạn nhập tịch


GIAI ĐOẠN 01
GIAI ĐOẠN CƯ TRÚ
Trước tiên, người nộp đơn phải nộp đơn cho Cơ quan Cộng đồng Malta (thông qua một đại lý được ủy quyền) để được cư trú tại Malta. Tình trạng cư trú ban đầu được cấp trong 36 tháng và những người nộp đơn từ 18 tuổi trở lên phải có tình trạng cư trú tại Malta trong ít nhất 12 tháng để nộp đơn xin nhập quốc tịch.

Dự kiến, khoảng thời gian từ khi nộp đơn đăng ký cư trú đến khi được cấp thẻ cư trú điện tử liên quan là 15 ngày làm việc.

Quy trình
1. Người nộp đơn chính phải chọn một đại lý đã đăng ký, người này sẽ thay mặt cho người nộp đơn chính nộp đơn đăng ký cư trú và đảm bảo các khoản thanh toán liên quan được thực hiện cho Cơ quan Cộng đồng Malta.


2. Sau khi Cơ quan Cộng đồng Malta nhận được đơn đăng ký và các khoản thanh toán, Cơ quan này sẽ thực hiện thẩm định Cấp 1 đối với người nộp đơn / người phụ thuộc chính và yêu cầu phải được cảnh sát phê duyệt ngay lần đầu.


3. Cơ quan Cộng đồng Malta sau đó liên hệ với đại lý để thông báo cho người nộp đơn / người phụ thuộc chính rằng họ phải tham gia một cuộc hẹn sinh trắc học và có khả năng là sẽ có một cuộc phỏng vấn trong vòng sáu tháng kể từ khi được phê duyệt.


Chi phí
Ở giai đoạn cư trú, các chi phí sau được áp dụng:

Thanh toán một phần tiền ký quỹ đầu tư không hoàn lại
Người nộp đơn chính 10.000 EUR


Giấy phép cư trú
Người nộp đơn chính 5.000 EUR
Mỗi người phụ thuộc 1.000 EUR


Thẻ cư trú
Người nộp đơn chính 27,50 EUR
Mỗi người phụ thuộc 27,50 EUR


GIAI ĐOẠN 02
GIAI ĐOẠN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Trước khi hoàn thành yêu cầu cư trú và nói chung trong vòng 12 tháng kể từ khi được cấp thẻ cư trú, người nộp đơn chính phải thông qua cùng một đại lý nộp đơn để được Cơ quan Cộng đồng Malta đánh giá tính đủ điều kiện.

Nếu người nộp đơn chính vượt qua bài đánh giá tính đủ điều kiện và hoàn thành yêu cầu cư trú (12-36 tháng hoặc 36 tháng trở lên), thì người đó có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch.

Quy trình
1. Khi nhận được đơn đăng ký đánh giá tính đủ điều kiện, Cơ quan cộng đồng Malta sẽ cấp biên nhận chính thức (bao gồm cả phiếu yêu cầu thanh toán) trong vòng hai ngày làm việc.


2. Sau khi nhận được các khoản phí liên quan đến hạn ở giai đoạn này, Cơ quan Cộng đồng Malta thực hiện thẩm định Cấp 2 đối với người nộp đơn chính / người phụ thuộc.
Ở giai đoạn này, quý khách có thể phải trả thêm phí thẩm định.


3. Sau đó, Cơ quan Cộng đồng Malta thực hiện thẩm định Cấp 3 và 4.


4. Cuối cùng, Cơ quan Cộng đồng Malta trình đơn và kết luận thẩm định cho Bộ trưởng.


5. Sau khi nhận được quyết định cuối cùng của Bộ trưởng về việc có cấp quốc tịch cho người nộp đơn chính / người phụ thuộc hay không, Cơ quan Cộng đồng Malta báo cáo quyết định cho người đại diện của người nộp đơn chính thông qua thư chấp thuận. Thư chấp thuận về tính đủ điều kiện dự kiến ​​sẽ được cấp trong vòng 120–150 ngày kể từ ngày thanh toán các khoản phí đến hạn ở giai đoạn này.


Phí
Ở giai đoạn đủ điều kiện, các khoản phí sau được áp dụng:

Phí thẩm định
Người nộp đơn chính 15.000 EUR


Từng người phụ thuộc (từ 12 tuổi trở lên) 10.000 EUR
Đóng góp 15.000 EUR


Phí hành chính
Mỗi người nộp đơn 1.000 EUR


GIAI ĐOẠN 03
GIAI ĐOẠN QUYỀN CÔNG DÂN
Ở giai đoạn này, người nộp đơn phải thực hiện khoản đầu tư có liên quan, tổng chi phí sẽ khác nhau tùy theo thời gian người nộp đơn cư trú tại Malta của giai đoạn cư trú. Sau khi hoàn thành giai đoạn này, người nộp đơn / người phụ thuộc chính sẽ nhận được quốc tịch Malta.

Quy trình
1. Người nộp đơn chính phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:
Thực hiện đầu tư trực tiếp đặc biệt;
Lưu ý rằng số tiền đến hạn cho khoản đầu tư trực tiếp đặc biệt khác nhau tùy theo việc người nộp đơn đã cư trú tại Malta trong (a) 36 tháng hay (b) từ 12 đến 36 tháng.
Đầu tư bất động sản (mua hoặc cho thuê) được giữ trong thời gian tối thiểu là năm năm;
Lưu ý rằng bất động sản được chọn phải phù hợp cho người nộp đơn chính và người phụ thuộc sinh sống
Thực hiện một khoản đóng góp và Trả phí hành chính.


2. Phải cung cấp cam kết hoàn thành những điều trên và bằng chứng về việc hoàn thành yêu cầu cư trú.


3. Khoảng năm ngày làm việc kể từ khi cung cấp các cam kết / bằng chứng liên quan về việc hoàn thành việc cư trú, gửi lời mời đến Malta để thực hiện Lời thề Trung thành cho người nộp đơn chính và bất kỳ người phụ thuộc nào từ 18 tuổi trở lên.
Tuyên thệ trung thành phải được thực hiện tại Malta trong vòng sáu tháng kể từ khi có thư chấp thuận, và những người nộp đơn sẽ không được phép thực hiện Tuyên thệ trừ khi:
tất cả các yêu cầu được đáp ứng và các khoản phí được thanh toán; và
người nộp đơn cam kết bằng văn bản về việc tuân thủ và hoàn thành mọi nghĩa vụ trong thời hạn năm năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận nhập tịch.


4. Cấp Giấy chứng nhận nhập tịch.


5. Cơ quan Cộng đồng Malta tiến hành giám sát liên tục người nộp đơn / người phụ thuộc chính trong năm năm, và người nộp đơn / người phụ thuộc chính phải hoàn thành và nộp Biểu mẫu Tuân thủ tại Cơ quan Cộng đồng Malta hàng năm trong năm năm đầu tiên kể từ ngày Tuyên thệ trung thành.


Chi phí và lệ phí
Các chi phí và lệ phí sau được áp dụng:

Đầu tư trực tiếp đặc biệt
Người nộp đơn chính (cư trú trên 36 tháng) € 590,000
HOẶC
Người nộp đơn chính (cư trú 12-36 tháng) € 740,000
Mỗi người phụ thuộc 50.000 €


Đầu tư Bất động sản
Mua một bất động sản nhà ở ở Malta có giá trị tối thiểu là 700.000 €
HOẶC
Hợp đồng thuê một bất động sản ở Malta với giá thuê hàng năm tối thiểu € 16,000


Quyên góp
Quyên góp cho tổ chức phi chính phủ hoặc xã hội từ thiện, văn hóa, thể thao, khoa học, phúc lợi động vật hoặc nghệ thuật đã được đăng ký hoặc theo phương thức khác được Cơ quan cộng đồng Malta chấp thuận € 10.000


Phí hành chính
Người nộp đơn chính 5.000 €
Mỗi phụ thuộc € 1,000

Du lịch miễn thị thực

CHÂU PHI

 

Benin

Botswana

Burkina Faso

Cape Verde

Comoros

Djibouti

Gabon

Gambia

Guinea-Bissau

Kenya

LesothoMadagascar

Malawi

Mauritania

Mauritius

Mayotte

Morocco

Mozambique

Reunion

Rwanda

Sao Tome

Senegal

Seychelles

Somalia

South Africa

St Helena

Swaziland

Tanzania

Togo

Tunisia

Uganda

Zambia

Zimbabwe

CHÂU MỸ

Anguilla

Antigua and Barbuda

Argentina

Aruba

Bahamas

Barbados

Belize

Bermuda

Bolivia

Brazil

Canada

Cayman Islands

Chile

Colombia

Costa RicaCuba

Curacao

Dominica

Dominican Republic

Ecuador

El Salvador

French Guiana

Grenada

Guatemala

Haiti

Honduras

Jamaica

Montserrat

Nicaragua

Panama

Peru

St Eustatius and Saba

St Lucia

St Maarten

St Vincent and the Grenadines

Suriname

Trinidad and Tobago

Turks and Caicos IsI.

United States

Uruguay

Venezuela

Virgin lsl. (British)


CHÂU Á

Bangladesh

Brunei

Cambodia

Hong Kong

Indonesia

Japan

Kazakhstan

Kyrgyzstan

Laos

Macao

Malaysia

Maldives

Nepal

Philippines

Singapore

South Korea

Sri Lanka

Taiwan

Tajikistan

Thailand

Timor-Leste

 

CHÂU ÂU

Albania

Andorra

Austria

Belarus

Belgium

Bosnia

Bulgaria

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Estonia

Faroe Islands

Finland

France

Germany

Hungary

Iceland

Ireland (Rep.)

Italy

Kosovo

Latvia

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Macedonia (FYROM)

Moldova

Monaco

Montenegro

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Romania

San Marino

Serbia

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Ukraine

United Kingdom

Vatican City

 

TRUNG ĐÔNG

Armenia

Bahrain

Georgia

Egypt

Iran

Israel

Jordan

Kuwait

Lebanon

Oman

Palestinian territory

Qatar

Turkey

United Arab Emirates


Châu Đại Dương

American Samoa

Australia

Cook Island

Fiji

French Polynesia

Guam

Kiribati

Marshall Islands

Micronesia

New Caledonia

New Zealand

Niue

Palau

Papua New Guinea

Samoa

Solomon lsl.

Tonga

Timor-Leste

Tuvalu

Vanuatu

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí tại đây